دیدار با کوفی عنان
دیدار با کوفی عنان
دیدار با کوفی عنان
دیدار با کوفی عنان، دبیرکل فقید سازمان ملل متحد
مسجد جامع نارمک
مسجد جامع نارمک
20 اردیبهشت 1392
مسجد شکوهی ساری
مسجد شکوهی ساری
19 اردیبهشت 1392
دانشگاه آزاد رشت
دانشگاه آزاد رشت
16 اردیبهشت 1392
دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
17 اردیبهشت 1392
صفحه  از ۱۰