دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - 2019 May 27
|
وزیر امور خارجه هند
وزیر امور خارجه هند
وزیر امور خارجه هند
افتتاح مرکز فرهنگی هند در ایران
وزیر امور خارجه ترکیه
وزیر امور خارجه ترکیه
احمد داود اوغلو
وزیر امور خارجه آلمان
وزیر امور خارجه آلمان
فرانک والتر اشتاین مایر
وزیر خارجه هلند
وزیر خارجه هلند
برنارد بوت
وزیر خارجه پاکستان
وزیر خارجه پاکستان
مقدوم شاه محمود قریشی
صفحه  از ۲