چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - 2018 August 15
|
سید عبدالعزیز حکیم
سید عبدالعزیز حکیم
سید عبدالعزیز حکیم
رئیس سابق مجلس اعلای اسلامی عراق
اکمل الدین احسان اوغلو
اکمل الدین احسان اوغلو
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی
سلیمان دمیرل
سلیمان دمیرل
رییس جمهور اسبق ترکیه
کوفی عنان
کوفی عنان
دبیرکل سابق سازمان ملل
برهم صالح
برهم صالح
معاون نخست وزیر عراق
ادوارد شواردنادزه
ادوارد شواردنادزه
وزیر خارجه وقت شوروی
خاویر سولانا
خاویر سولانا
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا