مجلس آینده باید آبروی اصولگرایی باشد / فهرست شورای وحدت، فهرست "حزب اللهی های متخصص" است
برای ما بسیار مهم است که مجلس دوازدهم در عین پایبندی به اصول و ارزش های انقلاب و تبعیت از رهبری و تعامل سازنده با دولت و خدمت به مردم، با تخصص گرایی، "آبروی اصولگرایی" باشد و بر "سرمایه اجتماعی جریان انقلاب" بیفزاید.


منوچهر متکی، سرلیست فهرست "شورای وحدت" با اعلام این مطلب گفت: نیروهای انقلاب و دلسوزان نظام، سال هاست که شاهد آن هستند که جریان اصولگرایی درگیر حاشیه هایی شده که اصالت این جریان مردمی و انقلابی را تحت الشعاع قرار داده است و به ان آسیب زده است. این در حالی است که اصولگرایی به عنوان یک گفتمان اصیل انقلابی، نه ملک طلق فعالان سیاسی که سرمایه ای ملی برای تحقق آرمان های بلند انقلاب اسلامی است.
 
به گزارش روابط عمومی شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی، متکی افزود: با توجه به وضعیت پیش گفته که مصداق های آن برای مردم مشخص و هویداست، جریان های اصیل اصولگرایی و حزب اللهی، تصمیم گرفتند با رویکردی مبتنی بر گفتمان واقعی اصولگرایی که ریشه در دیدگاه های امام راحل (ره) و رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای دارد، وارد انتخابات شوند و به دور از حاشیه های هیجانی و افراط و تفریط، فهرستی از نیروهای حزب اللهی و ولایی و در عین حال متخصص را به مردم معرفی کنند.