انتقاد متکی از چنگ اندازی به اصول انقلاب
وزیر اسبق امورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه آقای روحانی نظام را هزینه خود می کند، گفت: وی چه رئیس جمهور بشود و چه نشود باید پاسخگوی رویکرد نادرست خود در برابر خدا، نظام اسلامی و مردم باشد.

منوچهر متکی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تفاوت آقایان روحانی و رئیسی در رویکرد تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری گفت: اقای روحانی نظام را هزینه خود می کند ولی آقای رئیسی خود را هزینه نظام می کند.

 وزیر اسبق امور خارجه کشورمان افزود: آموزه امام، انقلاب و رهبری، گزینه دوم است.

معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ضمن انتقاد از رویکرد های فریب کارانه و چنگ اندازی به مبانی وساختارهای نظام اظهار داشت: جناب آقای روحانی چه رئیس جمهور بشود و چه نشود باید پاسخگوی رویکرد نادرست خود در برابر خدا، نظام اسلامی و مردم باشد.